Vilkår for bruk

1. Generelt

Dyreparken TV er en online filmtjeneste ("Tjenesten") som lar brukeren se film- og videoinnhold som gjøres tilgjengelig for streaming på dyreparken.no/tv ("Nettstedet") og på andre forbrukerplattformer. For å få tilgang til tjenesten må brukeren («Kunden») opprette en konto og akseptere vilkårene som er beskrevet nedenfor ("Vilkår og betingelser"). Disse vilkårene utgjør avtalen («Avtalen») inngått mellom Kristiansand Dyrepark AS («KD»), organisasjonsnummer 920 165 931, og Kunden for bruk av tjenesten.

For å inngå Avtalen må Kunden være over 18 år. Kunden er ansvarlig for at informasjon gitt av Kunden i forbindelse med etableringen av brukerkontoen er korrekte. Kunden er ansvarlig for at ingen andre har tilgang til Kundens brukernavn og passord. Kunden skal umiddelbart varsle KD dersom Kunden vet eller mistenker at noen andre enn Kunden har fått tilgang til brukernavn og passord. 

2. Tekniske og geografiske krav til bruk av tjenesten

For å bruke tjenesten må Kunden ha nødvendig utstyr, programvare og internettilgang som kan være gjenstand for oppdateringer jevnlig. KD er ikke ansvarlig for manglende levering hvis Kunden ikke har nødvendig utstyr, programvare og/eller internettilgang.

Kunden kan bruke Tjenesten på forskjellige mottakerenheter med Windows, OS X, iOS eller Android. Kunden kan benytte Tjenesten på inntil tre ulike mottakerenheter samtidig.

 

3. Kampanjer

KD kan til enhver tid tilby nye brukere Tjenesten til betingelser som er annerledes enn de Kunden aksepterte ved sitt opprettelsestidspunkt. KD har rett til å tilby Tjenesten til ulike betingelser for utvalgte kundegrupper.

 

4. Bruk av Tjenesten, etc.

KD gir Kunden en ikke-eksklusiv, begrenset, ikke-overførbar rett til å bruke tjenesten for å se filmer, serier og annet videoinnhold. Kunden er ansvarlig for at Tjenesten ikke brukes i strid med gjeldende lovgivning og at Tjenesten brukes kun til personlig og privat bruk.

Alt innhold og annet materiale Kunden har tilgang til gjennom tjenesten ("Materialet") er beskyttet av norske og internasjonale lover om opphavsrett og andre lover. Kunden kan ikke avhende materiale i strid med lover om opphavsrett, andre gjeldende lover eller i strid med denne avtale. Dette betyr at kunden ikke kan distribuere eller kopiere materialet, ikke gjøre tilgjengelig materiale for allmennheten, eller bruke materialet til kommersielle formål.

Kunden kan ikke la en annen person bruker sin kundepåloggingsinformasjon.

Kunden kan ikke omgå, fjerne, modifisere eller på annen måte påvirke teknologi og / eller sikkerhetssystemet KD bruker for å beskytte tjenesten.

All adferd fra Kunden som er strid med denne avtale, skal alltid anses som vesentlig mislighold og gir KD rett til å kunne fjerne Kundens adgang til å bruke tjenesten. En slik oppførsel kan også medføre erstatningsansvar for Kunden.

 

5. KDs ansvar for feil i Tjenesten

KD er ansvarlig for at Tjenesten har tilgjengelig det materiellet som tjenesten til enhver tid tilbyr. KDs ansvar for denne tilgjengeligheten begrenses av forhold som ikke KD er herre over (force majeure). Tjenesten kan være utilgjengelig under vedlikehold, pauser på service uten at Kunden kan kreve erstatning eller kompensasjon for dette. KD skal tilstrebe å orientere kunden om slike forhold på forhånd.

Kunden er kjent med at filmer og serier som er tilgjengelige via tjenesten har blitt produsert på ulike tidspunkter og under ulike tekniske forhold, at innholdet i Tjenesten kan være av varierende avspillingskvalitet, for eksempel angående lyd og video, og at det er gitt "som den er".

KD har ikke ansvar for feil som skyldes Kunden eller svikt i kundens utstyr, for eksempel at det ikke oppfyller de tekniske forholdene som nevnt under punkt 2 ovenfor, eller annet utstyr som ikke tilhører KD, eller for nettsider, innhold og tjenester levert av tredjeparter som kan gjøres tilgjengelig fra nettstedet eller tjenesten.

 

6. Kundeservice

Kundeservice for  Dyreparken TV håndteres av KD. Kunden er velkommen til å kontakte KD for mer informasjon:

E-post:                       post@dyreparken.no,
Telefon:                     97 05 97 00

 

7. Behandling av personopplysninger

Ved godkjennelse av disse generelle vilkårene, samtykker Kunden i at hans personlige data, inkludert blant annet navn, adresse, mobilnummer, e-postadresse og andre digitale adresser, og informasjon gitt av Kunden direkte eller indirekte gjennom bruk av tjenesten, som oppnås ved at bruker inkluderer informasjonskapsler, se punkt 8 nedenfor, inkludert levering, kan behandles og lagres som angitt nedenfor av KD. 

Kunden aksepterer at KD kan kontakte Kunden for å korrigere unøyaktige, ufullstendige eller villedende informasjon. Kunden har rett til å kreve at Kundens personopplysninger ikke blir behandlet i markedsføringsøyemed. For spørsmål og informasjon om KDs behandling av personopplysninger henviser vi til KDs nettsider. 

 

8. Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten datafil som sendes til og lagres på klientenheten når han eller hun besøker området og / eller bruker tjenesten. Det finnes to typer informasjonskapsler, permanente og midlertidige informasjonskapsler (såkalte session cookies). Permanente informasjonskapsler lagres på klientenheten for en lengre periode mens øktinformasjonskapsel forsvinner når kunden lukker nettleseren.

Nettstedet bruker både KDs egne informasjonskapsler (såkalte førsteparts informasjonskapsler) og informasjonskapsler fra KDs tjenesteleverandører og partnere (såkalt tredjeparts informasjonskapsler). KD, KDs tjenesteleverandører og samarbeidspartnere kan bruke informasjonskapsler (både vedvarende cookies og session cookies) og andre lignende teknologier, blant annet for følgende formål:

- Å gi Kunden tilgang til Tjenesten

- For å lette kundens bruk av nettstedet og tjenestene

- Å gi kunden tilgang til lagret informasjon

- For å tilpasse innholdet på nettstedet eller tjenesten

- Å samle statistikk

- Å implementere webanalyse og trafikkmålinger

- Å anbefale nye tjenester eller innhold som passer til kundens interesser

- For å spore bruken av nettstedet og tjenestene, og

- Å gi informasjon til tredjeparter, slik at tilpasset markedsføring og kampanjer kan rettes til Kunden.

Ved godkjenning av disse generelle vilkårene, godkjenner Kunden bruk av informasjonskapsler som beskrevet ovenfor. Dersom kunden ikke ønsker å godta bruk av informasjonskapsler, kan kunden endre innstillingene i nettleseren slik at informasjonskapsler helt eller delvis er ikke tillatt. Vær oppmerksom på at deler av nettstedet eller tjenesten kan slutte å fungere eller ikke fungerer som den skal dersom kunden deaktiverer funksjonen om informasjonskapsler.

For mer detaljert informasjon om informasjonskapsler, se www.youronlinechoices.com.

 

9. Innhold i tjenesten og overføring av kontrakten

KD forbeholder seg retten til når som helst å endre innholdet i tjenesten. 

KD har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen til et andre mor-, søster- eller datterselskap.