Vilkår for bruk

1. Generelt

Dyreparken TV er en online filmtjeneste ( "Tjenesten") som lar brukeren se film- og videoinnhold som gjøres tilgjengelig for streaming på dyreparken.no/tv ("Nettstedet") og på andre forbrukerplattformer. For å få tilgang til tjenesten må brukeren («Kunden») opprette en konto, akseptere vilkårene som er beskrevet nedenfor ("Vilkår og betingelser"), og etter at betalingsdata er registrert, fullføre bestillingen av tjenesten. Disse vilkårene utgjør avtalen («Avtalen») inngått mellom Kristiansand Dyrepark AS («KD»), organisasjonsnummer 920 165 931, og Kunden for bruk av tjenesten.

For å inngå Avtalen må Kunden være over 18 år. Kunden er ansvarlig for at informasjon gitt av Kunden i forbindelse med etableringen av brukerkontoen er korrekte. Kunden er ansvarlig for at ingen andre har tilgang til Kundens brukernavn og passord. Kunden skal umiddelbart varsle KD dersom Kunden vet eller mistenker at noen andre enn Kunden har fått tilgang til brukernavn og passord. 

2. Tekniske og geografiske krav til bruk av tjenesten

For å bruke tjenesten må Kunden ha nødvendig utstyr, programvare og internettilgang som kan være gjenstand for oppdateringer jevnlig. KD er ikke ansvarlig for manglende levering hvis Kunden ikke har nødvendig utstyr, programvare og/eller internettilgang.

Kunden kan bruke Tjenesten på forskjellige mottakerenheter med Windows, OS X, iOS eller Android. Kunden kan benytte Tjenesten på inntil tre ulike mottakerenheter samtidig.

 

3. Pris, betaling og håndtering av betalingsinformasjon

Abonnementet for Tjenesten tegnes for den tegningsperiode ("Tegningsperioden») som ble opplyst om ved kjøpstidspunktet.

Betaling av abonnementsavgift blir trukket fra Kundens registrerte betalingskort i forkant av hver påbegynte abonnementsmåned. 

Dersom Kunden har akseptert et tilbud med binding, defineres Abonnementsperioden som tiden fra kjøpstidspunkt og siste dato i bindingsperioden. Dersom annet ikke er oppgitt, løper abonnementet med 30 dagers varighet om gangen fra første kjøpstidspunkt, og fornyes automatisk dersom Kunden ikke sier opp abonnementet før neste forfallsdato.

Dersom abonnementsavgiften for neste abonnementsperiode endres, vil kunden bli varslet via e-post før den kommende tegningsperioden begynner. Alle priser er inkludert merverdiavgift og i norske kroner (NOK). 

Kunden kan betale med følgende kredittkort: VISA, MasterCard eller Diners Club. Kunden bør merke seg at avgifter og ytterligere betingelser kan gjelde for bruk av disse debetkort. Informasjon om innholdet i slike forhold er ikke gitt av KD.

Kunden er ansvarlig for at debetkort ved forfall inneholder tilstrekkelige midler til å dekke abonnementsavgiften. Hvis kunden ikke har tilstrekkelige midler på betalingstidspunktet, kan KD avslutte eller begrense tilgangen til tjenesten, og belaste kunden standard rente, et purregebyr og eventuelt rettslig inkasso avgifter. KD rett til å avslutte abonnementet med umiddelbar virkning dersom betaling er forsinket i mer enn ti (10) kalenderdager. 

 

4. Automatisk fornyelse av abonnement

Abonnementet fornyes automatisk ved Tegningsperiodens slutt dersom Kunden ikke har sagt opp abonnementet før utløpet av inneværende abonnementsperiode,  i samsvar med punkt 10. Abonnementet fornyes med likelydende betingelser som det gjeldende abonnementet.

 

5. Angrerett

Kunden har rett til å trekke seg fra kontrakten (tilbaketrekning) uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at avtalen ble inngått. For å benytte angreretten, må Kunden gi beskjed om dette skriftlig til KD. Det er tilstrekkelig at tilbaketrekningen er datert innen 14 dager etter kjøpet ble gjort. 

Vær oppmerksom på at angreretten er begrenset. Hvis kunden logger seg på Tjenesten og begynner å vise innholdet, anses avtalen som aktivert, og angreretten bortfaller. 

Hvis kunden trekker seg fra avtalen med begrunnelse i  angreretten vil KD uten fradrag betale tilbake det kunden har betalt. Tilbakebetaling vil bli gjort uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager fra datoen da KD ble informert om Kundens beslutning om å trekke seg fra avtalen. KD vil bruke de samme betalingsmiddel for refusjon som Kunden selv brukte for den første abonnementsperioden.

 

6. Kampanjer

KD kan til enhver tid tilby nye brukere Tjenesten til betingelser som er annerledes enn de Kunden aksepterte ved sitt kjøpstidspunkt. KD har rett til å tilby Tjenesten til ulike betingelser for utvalgte kundegrupper.

 

7. Bruk av tjenesten, etc.

KD gir Kunden en ikke-eksklusiv, begrenset, ikke-overførbar rett til å bruke tjenesten i Tegningsperioden for å se filmer, serier og annet videoinnhold. Kunden er ansvarlig for at Tjenesten ikke brukes i strid med gjeldende lovgivning og at Tjenesten brukes kun til personlig og privat bruk.

Alt innhold og annet materiale Kunden har tilgang til gjennom tjenesten ( "Materialet") er beskyttet av norske og internasjonale lover om opphavsrett og andre lover. Kunden kan ikke avhende materiale i strid med lover om opphavsrett, andre gjeldende lover eller i strid med denne avtale. Dette betyr at kunden ikke kan distribuere eller kopiere materialet, ikke gjøre tilgjengelig materiale for allmennheten, eller bruke materialet til kommersielle formål.

Kunden kan ikke la en annen person bruker sin kundepåloggingsinformasjon.

Kunden kan ikke omgå, fjerne, modifisere eller på annen måte påvirke teknologi og / eller sikkerhetssystemet KD bruker for å beskytte tjenesten.

All adferd fra Kunden som er strid med punkt 7 i denne avtale, skal alltid anses som vesentlig mislighold og gir KD rett til umiddelbar oppsigelse av avtalen, samt å kunne fjerne Kundens adgang til å bruke tjenesten uten forpliktelse til å refundere betalt abonnementsavgift. En slik oppførsel kan også medføre erstatningsansvar for Kunden.

 

8. KDs ansvar for feil i Tjenesten

KD er ansvarlig for at Tjenesten har tilgjengelig det materiellet som tjenesten til enhver tid tilbyr. KDs ansvar for denne tilgjengeligheten begrenses av forhold som ikke KD er herre over (force majeure). Tjenesten kan være utilgjengelig under vedlikehold pauser på service uten at Kunden kan kreve erstatning eller kompensasjon for dette. KD skal tilstrebe å orientere kunden om slike forhold på forhånd.

Kunden er kjent med at filmer og serier som er tilgjengelige via tjenesten har blitt produsert på ulike tidspunkter og under ulike tekniske forhold. Kunden samtykker i at innholdet i Tjenesten kan være av varierende avspillingskvalitet, for eksempel angående lyd og video, og at det er gitt "som den er".

Bortsett fra det som er beskrevet ovenfor, er KDs ansvar ytterligere begrenset til å omfatte feil som skyldes KD. KD har ikke ansvar for feil som skyldes Kunden eller svikt i kundens utstyr, for eksempel at det ikke oppfyller de tekniske forholdene som nevnt under punkt 2 ovenfor, eller annet utstyr som ikke tilhører KD, eller for nettsider, innhold og tjenester levert av tredjeparter som kan gjøres tilgjengelig fra nettstedet eller tjenesten.

 

9. Kundeservice

Kundeservice for  Dyreparken TV håndteres av KD. Kunden er velkommen til å kontakte KD for mer informasjon eller ved behov for støtte:

E-post:                       post@dyreparken.no,
Telefon:                     97 05 97 00
Kontaktskjema:      http://www.dyreparken.no/kontakt-oss/

Dersom Kunden mener at Tjenesten er utilstrekkelig eller ikke i henhold til det som ble lovet, står Kunden fritt til å kontakte KDs kundeservice. I henvendelsen ber vi om at Kunden gir så konkrete opplysninger som mulig, eksempelvis hvilket innhold (filmer, serier seksjon, etc.) som klagen gjelder, dato og klokkeslett for feil, internettleverandør, Kundens adresse, en detaljert forklaring av feil etc.

 

10. Varighet og oppsigelse

Avtalen gjelder for den Tegningsperioden Kunden aksepterte ved kjøpstidspunktet, som angitt i punkt 4.

Kunden har rett til når som helst å si opp abonnementet med virkning fra inneværende abonnementsperiode eller, dersom Kunden ønsker det, med øyeblikkelig virkning ved å kontakte KDs Kundeservice (se punkt 9). Kunden er likevel forpliktet til å betale abonnementsavgift for gjenstående Tegningsperiode.

KD kan når som helst si opp Avtalen dersom KD ikke lenger kan eller ønsker tilby Tjenesten. KD vil ved et slikt opphør terminere automatisk fornyelse av trekk fra registrert betalingskort. Dersom opphøret skjer før den 15. i inneværende måned, vil Kunden få tilbakebetalt 50% av siste innbetalte abonnementsavgift. Ved opphør etter den 15. i inneværende måned, refunderes ingenting. 

 

11. Behandling av personopplysninger

Ved godkjennelse av disse generelle vilkårene, samtykker Kunden i at hans personlige data, inkludert blant annet navn, adresse, mobilnummer, e-postadresse og andre digitale adresser, og informasjon gitt av Kunden direkte eller indirekte gjennom bruk av tjenesten, som oppnås ved at bruker inkluderer informasjonskapsler, se punkt 12 nedenfor, inkludert levering, betaling og kjøpsdata, kan behandles og lagres som angitt nedenfor av KD. 

Kunden aksepterer at KD kan kontakte Kunden for å korrigere unøyaktige, ufullstendige eller villedende informasjon. Kunden har rett til å kreve at Kundens personopplysninger ikke blir behandlet i markedsføringsøyemed. For spørsmål og informasjon om KDs behandling av personopplysninger henviser vi til KDs nettsider. 

 

12. Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten datafil som sendes til og lagres på klientenheten når han eller hun besøker området og / eller bruker tjenesten. Det finnes to typer informasjonskapsler, permanente og midlertidige informasjonskapsler (såkalte session cookies). Permanente informasjonskapsler lagres på klientenheten for en lengre periode mens øktinformasjonskapsel forsvinner når kunden lukker nettleseren.

Nettstedet bruker både KDs egne informasjonskapsler (såkalte førsteparts informasjonskapsler) og informasjonskapsler fra KDs tjenesteleverandører og partnere (såkalt tredjeparts informasjonskapsler). KD, KDs tjenesteleverandører og samarbeidspartnere kan bruke informasjonskapsler (både vedvarende cookies og session cookies) og andre lignende teknologier, blant annet for følgende formål:

- Å gi Kunden tilgang til Tjenesten;

- For å lette kundens bruk av nettstedet og tjenestene;

- Å gi kunden tilgang til lagret informasjon;

- For å tilpasse innholdet på nettstedet eller tjenesten;

- Å samle statistikk;

- Å implementere webanalyse og trafikkmålinger;

- Å anbefale nye tjenester eller innhold som passer til kundens interesser;

- For å spore bruken av nettstedet og tjenestene; og

- Å gi informasjon til tredjeparter, slik at tilpasset markedsføring og kampanjer kan rettes til Kunden.

Ved godkjenning av disse generelle vilkårene, godkjenner Kunden bruk av informasjonskapsler som beskrevet ovenfor. Dersom kunden ikke ønsker å godta bruk av informasjonskapsler, kan kunden endre innstillingene i nettleseren slik at informasjonskapsler helt eller delvis er ikke tillatt. Vær oppmerksom på at deler av nettstedet eller tjenesten kan slutte å fungere eller ikke fungerer som den skal dersom kunden deaktiverer funksjonen om informasjonskapsler.

For mer detaljert informasjon om informasjonskapsler, se www.youronlinechoices.com.

 

13. Endring av avtalen og overføring av kontrakten

KD forbeholder seg retten til når som helst å endre innholdet i avtalen, service og / eller innhold i tjenesten. Melding om endring i avtalen som ikke er til åpenbare fordeler for kunden, vil bli sendt via e-post og kan også gis på nettstedet. Kunden rådes til å jevnlig oppdatere seg selv via nettstedet. Dersom Kunden ikke aksepterer varslet endring av avtalen som ikke er av åpenbar fordel for Kunden, har Kunden rett til å si opp avtalen fra det tidspunkt endringen trer i kraft. 

KD har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen til et andre mor-, søster- eller datterselskap.

 

14. Tvist

For dette kontraktsforholdet gjelder norsk lov.

I tilfelle tvist mellom KD og Kunden, skal partene først forsøke å løse tvisten ved minnelighet. Dersom partene ikke blir enige, kan tvisten avgjøres ved voldgift i Kristiansand iht. reglene i lov om voldgift.  Voldgiftsforhandlingene og voldgiftsdommen skal være hemmelige.